Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Charakterystyka kierunków i zawodów - Technik budownictwa

Technikum

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

Wybierając technikum, będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

Nauka pięć lat, kończy się maturą i egzaminami zawodowymi, po zdaniu których uzyskasz tytuł i dyplom technika oraz Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, honorowane w Unii Europejskiej. Kształcenie techniczne obejmuje w dwóch pierwszych latach przedmioty ogólnozawodowe, a zajęcia z wybranej specjalizacji realizowane są w klasach następnych. W trakcie nauki uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową w starannie dobranych zakładach pracy.

Zalety technikum:

 • możesz zorientować się czy chcesz wiązać przyszłość z danym zawodem/branżą;
 • jeżeli aktualnie sytuacja finansowa nie pozwala na pójście na studia to możesz pracować w zawodzie nabywając doświadczenia;
 • możesz iść na studia zaoczne oraz pracować w zawodzie zdobywając doświadczenie i tym samym zapewnić sobie lepszy start jako inżynier czy magister;
 • o rok wydłużasz decyzję o podjęciu studiów (oczywiście nie musisz iść na studia od razu po ukończeniu szkoły, jednak też nie ma sensu tego odwlekać dłużej niż 2 lata, gdyż wiedza ze szkoły przydaje się na studiach i później tracisz czas na przypominanie jej sobie);
 • w przypadku wyboru zupełnie innego kierunku studiów masz 2 różne zawody;
 • w przypadku wyboru podobnego kierunku studiów niektóre przedmioty się powtórzą i będzie łatwiej.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

specjalność: aranżacja wnętrz

Technik robót wykończeniowych w budownictwie nabywa następujące kwalifikacje zawodowe:

BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

BUD.25 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowanie systemów suchej zabudowy,
 • wykonywanie robót malarskich,
 • wykonywanie robót tapeciarskich,
 • wykonywanie robót posadzkarskich,
 • wykonywanie robót okładzinowych,
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych,
 • opracowywania szkiców koncepcyjnych i realizowania projektów aranżacji wnętrz,
 • kształtowania przestrzeni architektonicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rysunkowych, programów graficznych m.in. AutoCAD oraz wizualizacja wnętrz,
 • sporządzanie kosztorysów robót budowlanych – przygotowanie dokumentacji przetargowej robót wykończeniowych w budownictwie.

Perspektywy zatrudnienia:

 • zakłady produkcyjne wyrobów budowlanych,
 • przedsiębiorstwa budowlane, w szczególności współpracujące z naszą szkołą bielskie firmy DANWOOD, UNIHOUSEUNIBEP
 • urzędy administracji samorządowej,
 • działy zajmujące się technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • laboratoria badające jakość materiałów budowlanych,
 • własna działalność w zakresie budownictwa

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód cieszący się niesłabnącą popularnością, kształci przyszłych techników, projektantów, konstruktorów i inżynierów. Obecnie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej następuje ogromny rozwój budownictwa. Coraz częściej poszukiwani są fachowcy tej branży.

W naszej szkole można zdobyć niezbędne kwalifikacje, by podjąć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczymy wykonywać, organizować i nadzorować roboty budowlane, wykonywać kosztorysy z użyciem profesjonalnych programów komputerowych, sporządzać dokumentację przetargową, posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, kierować robotami na budowie i prowadzić dokumentację budowy.