Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Charakterystyka kierunków i zawodów - mechanik pojazdów samochodowych

Branżowa szkoła I stopnia

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

Jeśli chcesz szybko zdobyć zawód i zaraz po szkole rozpocząć pracę, pomyśl o branżowej szkole I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa). Nauka w tego typu szkole trwa trzy lata. Najwięcej czasu poświęca się na praktykę, którą zdobywa się w zakładach pracy oraz w centrum kształcenia praktycznego przy szkole. Na koniec szkoły należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Nauka trwa 3 lata.Wykształcenie średnie, maturę i tytuł technika można zdobyć kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent nabywa kwalifikację zawodową:

MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kontrola stanu technicznego zespołów i układów samochodowych,
 • regulacja i sprawdzanie działania pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych,
 • ustalanie uszkodzeń poszczególnych układów,
 • naprawa i konserwacja lub wymiana zespołów i podzespołów oraz elementów pojazdów,
 • wymiana płynów eksploatacyjnych,
 • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych za pomocą obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej, a także za pomocą różnych sposobów łączenia- klejenia, nitowania, spawania, zgrzewania itp,
 • wykonywanie różnych operacji ślusarskiich i elektromonterskich związanych z obsługą i naprawą pojazdów,
 • wykonywanie czynności dokumentacyjnych związanych z przyjmowaniem pojazdu do naprawy i przeglądu,
 • sprawdzanie jakości wykonanych prac podczas jazd próbnych,
 • dokonywanie odbioru technicznego pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozliczanie kosztów usługowo-naprawczych.

W związku z ciągłym i szybkim rozwojem motoryzacji zapotrzebowanie na usługi kompetentnego mechanika samochodowego wciąż rośnie. Mechanik samochodowy w pracy zawodowej najczęściej specjalizuje się w naprawie określonych układów pojazdów lub specjalistycznym serwisie (układy zawieszenia, silniki, ogumienie, układy wydechowe, klimatyzacja, układy kierowania, samochody ciężarowe, pojazdy specjalistyczne). Praca wykonywana jest w halach bądź warsztatach usługowo-naprawczych wyposażonych w odpowiednią wentylację i uzbrojenie techniczne (podnośniki, dźwigniki, montażownice itp.).

Możliwe miejsca zatrudnienia:

 • warsztaty samochodowe,
 • stacje serwisowe,
 • firmy transportowe,
 • zakłady komunikacji publicznej,
 • działalność na własny rachunek.

Po ukończeniu szkoły absolwent może zdobyć wykształcenie średnie i maturę w zaocznym liceum ogólnokształcącym. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe i tytuł technika można uzyskać na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.