RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim ustaliła składkę na rok szkolny 2023/2024 w wysokości 50 zł.

Pieniądze prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców podając w tytule wpłaty i klasę.

Numer konta: 18 1020 1332 0000 1702 0027 0934

Wpłaty można także dokonywać w sekretariacie szkoły.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub nowe pomysły do zrealizowania przez Radę Rodziców zapraszamy do współpracy i kontaktu z Prezydium Rady Rodziców:
- Panią Edytą Pawełkiewicz - przewodniczącym,
- Panią Katarzyną Chmielewską - zastępcą przewodnoczącego,
- Panią Sylwią Kozłowską - sekretarzem.