Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1

Informacja o projekcie:

Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.10.2022 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej oraz doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców 290 uczniów, doskonalenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli z 2 szkół zawodowych w Bielsku Podlaskim do 31.10.2022r. poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych na podstawie indywidualnej diagnozy szkoły. Projekt realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Oddział regionalny w Białymstoku, ul. Elektryczna 1/3 lok. 210/3, 15-080 Białystok w partnerstwie z Powiatem Bielskim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania

Uwaga, dokumenty dostępne na tej stronie zapisane są w plikach pdf. Do ich odczytu komputer musi mieć zainstalowaną odpowiednią przeglądarkę. Bezpłatne przeglądarki plików pdf znajdziesz tutaj i wielu innych lokalizacjach.