Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Informacja o projekcie:

 1. Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery realizuje projekt pt. "Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" dofinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
 2. Celem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnych pracodawców 369 ucz. (160K) oraz doskonalenie branżowego warsztatu pracy związanego z nauczanym przedmiotem u 17 nauczycieli (14K) z 2 szkół zawodowych w Bielsku Podlaskim do 31.03.2020 r. poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych na podstawie indywidualnej diagnozy szkoły.
 3. Termin realizacji: 01.01.2018 r. – 31.01.2020 r.
 4. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-IV Technikum i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.
 5. Działania skierowane do uczestników projektu - uczniowie:
  • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów (dodatkowe zajęcia zprzedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, tworzenie projektów edukacyjnych, warsztaty kreatywności, inicjatywności i pracy zespołowej)
  • Zajęcia wyrównawcze uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów
  • Zajęcia i warsztaty podnoszące umiejętności zawodowe
  • Kursy zawodowe
  • Wyjazdy edukacyjno – zawodowe do pracodawców i na wyższe uczelnie, udział w zajęciach laboratoryjnych
  • Doradztwo edukacyjno - zawodowe
  • Staże zawodowe (150 godz.)
 6. Działania skierowane do uczestników projektu - nauczyciele:
  • Kursy podwyższające kompetencje i kwalifikacje zawodowe
  • Staże zawodowe (40 godz.)
 7. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest doposażenie pracowni szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 8. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania

Uwaga, dokumenty dostępne na tej stronie zapisane są w plikach pdf. Do ich odczytu komputer musi mieć zainstalowaną odpowiednią przeglądarkę. Bezpłatne przeglądarki plików pdf znajdziesz tutaj i wielu innych lokalizacjach.