Matura i egzaminy zawodowe

Uwaga, dokumenty dostępne na tej stronie zapisane są w plikach pdf. Do ich odczytu komputer musi mieć zainstalowaną odpowiednią przeglądarkę. Bezpłatne czytniki plików pdf znajdziesz tutaj.

Egzamin maturalny

Pobierz Szkolny informator maturalny 2022, w którym omówione są następujące zagadnienia:

  • Zasady bezpieczeństwa i ochrony osobistej
  • Harmonogram egzaminów maturalnych 2022
  • Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego
  • Inne ważne informacje dot. egzaminu maturalnego

Egzaminy zawodowe