Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Oferta edukacyjna szkoły

Kontynuujemy nabór do cieszących się w ubiegłych latach olbrzymią popularnością i zainteresowaniem, unikatowych w regionie klas:

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

Technikum:

 • technik mechanik;
 • technik pojazdów samochodowych;
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie - specjalność architekura wnętrz;
 • technik budownictwa - specjalność budownictwo energooszędne.

Oferujemy także branżową szkołę I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa) kształcącą w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • klasa wielozawodowa.

Zgodnie z wieloletnią tadycją oferujemy też bezpłatne KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

Pobierz wzór podania o przyjęcie na kurs

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • Montaż systemów suchej zabudowy,
 • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.