Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Charakterystyka kierunków i zawodów - Technik mechanik

Technikum

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

Wybierając technikum, będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

Nauka trwa pięć lat, kończy się maturą i egzaminami zawodowymi, po zdaniu których uzyskasz tytuł i dyplom technika oraz Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, honorowane w Unii Europejskiej. Kształcenie techniczne obejmuje w dwóch pierwszych latach przedmioty ogólnozawodowe, a zajęcia z wybranej specjalizacji realizowane są w klasach następnych. W trakcie nauki uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową w starannie dobranych zakładach pracy.

Zalety technikum:

 • możesz zorientować się czy chcesz wiązać przyszłość z danym zawodem/branżą;
 • jeżeli aktualnie sytuacja finansowa nie pozwala na pójście na studia to możesz pracować w zawodzie nabywając doświadczenia;
 • możesz iść na studia zaoczne oraz pracować w zawodzie zdobywając doświadczenie i tym samym zapewnić sobie lepszy start jako inżynier czy magister;
 • o rok wydłużasz decyzję o podjęciu studiów (oczywiście nie musisz iść na studia od razu po ukończeniu szkoły, jednak też nie ma sensu tego odwlekać dłużej niż 2 lata, gdyż wiedza ze szkoły przydaje się na studiach i później tracisz czas na przypominanie jej sobie);
 • w przypadku wyboru zupełnie innego kierunku studiów masz 2 różne zawody;
 • w przypadku wyboru podobnego kierunku studiów niektóre przedmioty się powtórzą i będzie łatwiej.

TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik nabywa następujące kwalifikacje zawodowe:

MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających,

MEC.09- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik mechanik zdaje egzamin z pierwszej kwalifikacji zawodowej w trzeciej klasie, natomiast egzamin z drugiej kwalifikacji w czwartej klasie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 2. wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 3. wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 4. dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 5. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 6. obsługiwania maszyn i urządzeń,
 7. organizowania procesu produkcji.

W ramach tego zawodu uczą się obsługiwać różnego rodzaju obrabiarki (frezarki i tokarki, centra obróbcze) konwencjonalne i sterowane numerycznie, a ponadto poznają programowanie maszyn CNC. Oczywiście poznają również budowę obrabiarek i innych maszyn i urządzeń, zasady ich użytkowania i remontów, opanują sposoby precyzyjnych pomiarów fizycznych z użyciem różnych przyrządów pomiarowych, a także nabywają wiedzę o technologiach obróbki różnych materiałów. Do tego niezbędna jest też wiedza o samych materiałach i ich właściwościach oraz umiejętność odczytywania i tworzenia rysunków technicznych konwencjonalnych i  komputerowych.

Uczniowie poznają w związku z tym różne komputerowe techniki wspomagania projektowania i wytwarzania, np. takie programy AutoCAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, EdgeCam.

Technik mechanik uczy się także różnych czynności łączenia metali, w tym technik spawalniczych. Poznaje także różne narzędzia, elektronarzędzia, maszyny do obróbki metali. Dlatego wykształcenie technika mechanika jest dobrą podstawą do szkoleń specjalistycznych różnego typu, np. z zakresu spawalnictwa.

Na rynku pracy szczególnie poszukiwani są ci technicy mechanicy-operatorzy obrabiarek skrawających, którzy potrafią nie tylko obsługiwać, ale też programować obrabiarki CNC i znają więcej niż jeden system sterowania obrabiarkami CNC.

Poszukiwanymi pracownikami są także ludzie na stanowisko tzw. ślusarza narzędziowego. To dość myląca nazwa. Ślusarze narzędziowi to mistrzowie w branży mechanicznej, potrafią sporządzić unikatowe prototypy oraz niezbędne przyrządy niezbędne do wykonywania seryjnej produkcji na obrabiarkach.

Potencjalne stanowisko pracy po ukończeniu szkoły:

 • operator maszyn skrawających konwencjonalnych,
 • operator maszyn sterowanych numerycznie,
 • pracownik utrzymania ruchu,
 • pracownik kontroli technicznej w zakładach,
 • pracownik nadzoru procesu wytwarzania urządzeń,
 • pracownik technologii procesów produkcyjnych

Perspektywa zatrudnienia

 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady produkcyjne prowadzące branżę metalową i elektrotechniczną,
 • zakłady usługowe,
 • przemysł maszynowy,
 • własna działalność gospodarcza
 • rynek pracy - lokalny, krajowy i UE.

Obsługa obrabiarek CNC