Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Charakterystyka kierunków i zawodów - Technik pojazdów samochodowych

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

Technikum

Wybierając technikum, będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

Nauka trwa pięć lat, kończy się maturą i egzaminami zawodowymi, po zdaniu których uzyskasz tytuł i dyplom technika oraz Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, honorowane w Unii Europejskiej. Kształcenie techniczne obejmuje w dwóch pierwszych latach przedmioty ogólnozawodowe, a zajęcia z wybranej specjalizacji realizowane są w klasach następnych. W trakcie nauki uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową w starannie dobranych zakładach pracy.

Zalety technikum:

 • możesz zorientować się czy chcesz wiązać przyszłość z danym zawodem/branżą;
 • jeżeli aktualnie sytuacja finansowa nie pozwala na pójście na studia to możesz pracować w zawodzie nabywając doświadczenia;
 • możesz iść na studia zaoczne oraz pracować w zawodzie zdobywając doświadczenie i tym samym zapewnić sobie lepszy start jako inżynier czy magister;
 • o rok wydłużasz decyzję o podjęciu studiów (oczywiście nie musisz iść na studia od razu po ukończeniu szkoły, jednak też nie ma sensu tego odwlekać dłużej niż 2 lata, gdyż wiedza ze szkoły przydaje się na studiach i później tracisz czas na przypominanie jej sobie);
 • w przypadku wyboru zupełnie innego kierunku studiów masz 2 różne zawody;
 • w przypadku wyboru podobnego kierunku studiów niektóre przedmioty się powtórzą i będzie łatwiej.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących.

Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Technik pojazdów samochodowych nabywa następujące kwalifikacje zawodowe:

MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych zdaje egzamin z dwóch pierwszych kwalifikacji zawodowych w trzeciej klasie, natomiast egzamin z trzecjej kwalifikacji w czwartej klasie.

Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • własnym zakładzie naprawy i obsługi samochodów.

Zajęcia w pracowni elektrotechniki i elektroniki