Nasz adres

Zespół Szkół Nr 1
im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski ul. Szkolna 12
tel. 85 833 26 98, fax 85 833 26 99
poczta elektroniczna: zsbielsk@webmedia.com.pl
Zobacz Zespół Szkół Nr 1 na większej mapie