Szkolne aktualności

LICEALIADA POWIATU BIELSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

[Tutaj kilka zdjęć]

Zebranie rodziców

11 lutego 2018 r. o godz. 9:00 odbędzie się zebranie rodziców (wywiadówka). Prosimy o punktualne i obowiązkowe przybycie.

Zmiana rozkładu zajęć

Od 5.02.2018 r. obowiązuje nowy rozkład zajęć. (link obok)

Ferie z IPN, dzień 2

[Tutaj kilka zdjęć]

Ferie z IPN, dzień 1

[Zobacz zdjęcia]

Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery realizuje w naszej szkole projekt pt. "Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" dofinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania

Spotkanie opłatkowe 2017

Tradycją naszej szkoły jest wspólne spotkanie opłatkowe uczniów, nauczycieli, pracowników i emerytów. W tym roku odbyło się ono 18 grudnia 2017 r. o godz. 12:00. Swoją obecnością zaszczycili nas również Starosta bielski dr inż. Sławomir Jerzy Snarski, naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Anatol Grzegorz Tymiński, duchowieństwo Kościoła katolickiego i prawosławnego. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli jasełka pt; "Bóg się rodzi" w wykonaniu uczniów naszej szkoły, które przygotowali nauczyciele: Ewa Borowska, Anna Kiełsa, Dorota Margańska i ks. Michał Kisiel. Wysłuchali kilku kolęd w wykonaniu Chóru Prawosławnego przy parafii pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. W dalszej części spotkania i towarzyszącej jemu podniosłej atmosferze świąt Bożego Narodzenia, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ZS Nr1 w Bielsku Podlaskim wyśpiewano kolędy. Spotkanie zakończyło się wspólnym dzieleniem opłatkiem, składaniem szczerych życzeń oraz uroczystą wieczerzą wigilijną.

opr.: Dorota Margańska

[Zobacz zdjęcia]

Spotkanie opłatkowe

18 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w górnej sali gimnastycznej odbędzie się doroczne spotkanie opłatkowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, pracowników i emerytów naszej szkoły.

Zebranie rodziców

14 i 15 grudnia 2017 r. odbyły się klasowe zebrania rodziców (wywiadówki). Rodziców nieobecnych na zebraniach prosimy o pilny, osobisty kontakt z wychowawcami klas.

Zbiórka żywności

8 grudnia 2017 roku Szkolne Koło Caritas przy ZS Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego wzięło udział w Zbiórce Żywności Caritas. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli zebraliśmy 201 kg żywności. Przedmiotem zbiórki były artykuły spożywcze codziennego użytku z długim terminem ważności i łatwe do przechowania, takie jak: mąka, cukier, mleko, ryż, herbata, płatki kukurydziane, olej, słodycze dla najmłodszych oraz konserwy, a także środki czystości. Zebrane artykuły będą całorocznym zapasem na paczki dla osób potrzebujących, a także zaopatrzeniem do jadłodajni Caritas oraz świetlic socjoterapeutycznych, w których dzieci codziennie otrzymują posiłek.

W akcji udział wzięło 15 uczniów z naszej szkoły, koordynatorem był ks. Michał Kisiel, współorganizatorami nauczyciele: Anna Kiełsa, Ewa Jakimiuk i Dorota Margańska.

opr.: Dorota Margańska

[Więcej informacji i zdjęcia]

Program profilaktyczny "KOREKTA"

28 listopada 2017 r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego "KOREKTA" prowadzonego przez panią Grażynę Rutkowską terapeutę Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Program miał na celu ogólną prewencję, minimalizację lub redukcję szkód z powodu picia alkoholu przez młodych, metrykalnie dorosłych uczestników.

Realizując program możemy liczyć na następujące efekty:

 • przesunięcie granicy ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia w bezpieczniejszy rejon u znacznej części uczestników (kontakt z alkoholem, jeśli nastąpi, będzie bardziej ograniczony przez samego konsumenta, bardziej świadomy i liczący się ze skutkami negatywnymi picia),
 • zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadach "owczego pędu",
 • identyfikację problemu alkoholowego u niektórych uczestników i niekiedy poszukiwanie przez nich pomocy,
 • lepsze zrozumienie alkoholowych zachowań otoczenia społecznego,
 • większą akceptację ograniczeń związanych z alkoholem oraz odpowiednich uregulowań ustawowych.

Młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniu, nawiązała relacje z prowadzącą jak również pozytywnie oceniła spotkanie. Szkoła mogła uczestniczyć w programie dzięki współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim.

opr.: Barbara Szymoniuk

[Zobacz zdjęcia]

Finał Licealiady Województwa Podlaskiego

14 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku odbył się finał Licealiady Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym chłopców, do którego awansowało 8 szkół. W końcowej rywalizacji drużyna Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim zajęła III miejsce w województwie.

Szkołę reprezentowali uczniowie:

 • Bańkowski Damian,
 • Aleksiejuk Igor,
 • Nasiłowski Artur,
 • Androsiuk Daniel,
 • Sidorski Mateusz.

Opiekunem zawodników była p. Beata Misztal.

[Zobacz zdjęcia]

Turniej piłki siatkowej dziewcząt

12 grudnia 2017 roku z Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim odbył się turniej I ligi piłki siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

Wyniki meczów:

ZS Nr 4 Bielsk Podlaski – 1 LO Suwałki 2:0;
1 LO Bielsk Podlaski – ZSO Sejny 0:2;
1 LO Bielsk Podlaski – 1 LO Suwałki 0:2;
ZS Nr 4 Bielsk Podlaski – ZSO Sejny 2:0.

[Zobacz zdjęcia]

opr.: Wiktor Mikołajuk

150 rocznica urodzin patrona szkoły

14 grudnia 2017 r. okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno - muzyczny pt. "Piłsudski - droga do wolności". Przedstawienie odbyło się w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim. Wśród publiczności byli uczniowie naszej szkoły, uczniowie z II LO im. B. Taraszkiewicza oraz seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przedstawienie przybliżyło wszystkim losy Polski i narodu polskiego od czasu niewoli aż do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Charakter tego okresu wiernie oddały liczne rekwizyty, stroje, muzyka oraz prezentacja multimedialna.

opr.: Dorota Margańska

[Zobacz zdjęcia]

Turniej piłki siatkowej

30 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim odbył się turniej piłki siatkowej chłopców II ligi szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

Wyniki meczów:

ZS Nr 1 Bielsk Podlaski – ZSOiZ Ciechanowiec 1:2;
ZS Nr 4 Bielsk Podlaski – ZSR Ostrożany 0:2;
ZS Nr 4 Bielsk Podlaski – ZSOiZ Ciechanowiec 0:2;
ZS Nr 1 Bielsk Podlaski – ZSR Ostrożny 2:0.

[Zobacz zdjęcia]

opr.: Wiktor Mikołajuk

Konferencja "Nowoczesne technologie..."

29 listopada 2017 roku uczniowie technikum budowlanego pod opieką nauczycieli uczestniczyli w IV konferencji szkoleniowej "Nowoczesne technologie w budownictwie – wyzwania XXI wieku", która odbyła się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Wysłuchali oni wykładów prowadzonych przez osoby reprezentujące firmy budowlane GAZEX, UNIBEP, FAKRO.

Prelegenci zaprezentowali nowoczesne technologie stosowane w swoich firmach, m. in. UNIBEP przedstawił rozwiązania zastosowane przy budowie Galerii Północnej w Warszawie. W trakcie przerwy uczniowie mogli obejrzeć produkty firm na przygotowanych stoiskach. Po zakończeniu konferencji wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

[Zobacz zdjęcia]

opr.: Aneta Jabłońska

Światowy Dzień Rzucania Palenia

16 listopada ustanowiony jest Światowym Dniem Rzucania Palenia. Jest to wynik rosnącej na całym świecie liczby osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Papierosy codziennie pali co czwarty (24%) Polak w wieku 15 i więcej lat. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 31%, wśród kobiet 18%.

W naszej szkole wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim i Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim promowane było życie bez papierosa. Celem spotkania była edukacja młodzieży w zakresie szkodliwości palenia tytoniu oraz zachęcenie osób palących do zerwania z nałogiem. Uczniowie mieli również możliwość zapoznać się z informacjami dotyczącymi poruszanego problemu prezentowanymi na stoisku, przejść się w specjalnych alkogoglach pokazujących świat widziany oczami osoby będącej pod wpływem alkoholu. Poinformowani zostali również o prawnych konsekwencjach za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w ustawie antynikotynowej.

[Zobacz zdjęcia]

opr.: Ewa Borowska

WRĘCZENIE STYPENDIÓW PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendystą z naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018 jest Sebastian Litwiniuk z klasy IIITs (technik pojazdów samochodowych). Wojewódzka uroczystość odbyła się 15 listopada 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

[Zobacz zdjęcia]

ŚWIĘTO SZKOŁY

Święto Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości

[Zobacz zdjęcia]

XI Konkurs Pieśni Patriotycznej

9 listopada 2017 r., w 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego odbył się XI Konkurs Pieśni Patriotycznej Szkół Powiatu Bielskiego. Wpisał się on w tradycję naszej szkoły. Honorowy patronat nad Konkursem objął Starosta Bielski - Pan dr inż. Sławomir Jerzy Snarski i ufundował nagrody dla laureatów. O dużym, niezmiennym zainteresowaniu konkursem świadczy fakt, że w rywalizacji uczestniczyło 29 uczniów z 12 szkół powiatu bielskiego.

Młodych artystów oceniało jury w składzie: Pani Elżbieta Bilmin, Pan Bogdan Drozdowski, Pan Henryk Adamiec.

Lista laureatów:

 1. miejsce: Kaja Wieremiejuk - I LO im. Tadeusz Kościuszki w Bielsku Podlaskim – "Kolęda warszawska",
 2. miejsce – Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim - "Dziś idę walczyć mamo!"
 3. miejsce - Aleksandra Łożecka z II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim - "Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej"

Wyróżnienie:

 • Małgorzata Kozłowska, Paulina Troc – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim – "Jedenasty listopada",
 • Monika Roszkowska, Magdalena Mieleszko – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach – "Piechota",
 • Honorata Fiedorczuk – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce – "Skrzydła",
 • Martyna Leoniuk, Natalia Szerzanowska - Zespół Szkół im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim – "Taki kraj",
 • Karolina Laskowska - Zespół Szkół im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim – "Wolność",
 • Emilia Sobolewska – Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku – "Rozkwitały pąki białych róż",
 • Jakub Matwiejczuk – Zespół Szkół im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim – "Wolność",
 • Natalia Topczewska - – Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku – "Śpiewka 1920".

Konkurs przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1: Ewa Dębicka, Zbigniew Rzepniewski.

[Zobacz zdjęcia]

Zajęcia terenowe z geografii

27 października 2017 r. uczniowie klas IVTs i IVTb wraz z opiekunem p. Marią Sokołowską realizowali zajęcia terenowe z geografii w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku Podlaskim.

Uczniowie zapoznali się z całym procesem oczyszczania ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych zbieranych z terenu miasta i okolicznych wsi systemem kanalizacji sanitarnej. Dowiedzieli się, że oczyszczalnia w latach 2001-2003 została zmodernizowana. Jest to nowoczesny obiekt, w pełni zautomatyzowany. Oczyszczalnia pracuje w systemie jednostopniowego osadu czynnego z wydzielonym procesem biologicznej denitryfikacji i defosfotacji.

Młodzież była zainteresowana tematem zajęć, padło wiele pytań dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

[Zobacz zdjęcia]

opr.: M. Sokołowska

Dzień Edukacji Narodowej 2017

16 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Przeczytaj relację z uroczystości na stronach Powiatu bielskiego

[Zobacz zdjęcia]

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XI KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ SZKÓŁ POWIATU BIELSKIEGO

Z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego organizuje XI KonkursPieśni Patriotycznej Szkół Powiatu Bielskiego

Honorowy patronat Konkursu obejmuje STAROSTA BIELSKI dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie i pielęgnowanie patriotyzmu,
 • ocalenie od zapomnienia polskich pieśni patriotycznych (legionowych i żołnierskich),
 • uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej młodzieży.

Konkurs odbędzie się dn. 9 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12 (świetlica szkolna).

Więcej informacji

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: Ewa Dębicka, Zbigniew Rzepniewski.
tel. 85 833 26 98
e-mail: zsbielsk@webmedia.com.pl

Wycieczka do kina

28 wreśnia 2017 r. wybraliśmy się na wycieczkę szkolną do Białegostoku. Obejrzeliśmy horror pt "To", a następnie bawiliśmy się w Jumper Parku.

Opiekunami grupy były panie: Katarzyna Walerian, Marta Zalewska, Maria Sokołowska.

[Zobacz zdjęcia]

Wyjazd do Swietłogorska na Białorusi

We wrześniu 2017 roku młodzież naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyła w wycieczce do Swietłogorska. Polska delegacja została zaproszona przez stronę białoruską na obchody Dni Swietłogorska. Młodzież zwiedziła miasto, Muzeum Etnograficzne z niezwykle ciekawą ekspozycją czasową sztuki iluzji. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła również wystawa figur woskowych. W czasie pikniku w gospodarstwie agroturystycznym młodzież jeździła czołgiem, było to niezwykłe doświadczenie. Uczniowie gościli w domach swoich nowo poznanych kolegów. Poza tym mieliśmy możliwość zwiedzenia dwóch największych fabryk w tym mieście: Zakładu Spawalniczego Elektrod oraz Swietłogorskich Zakładów Celulozowych. Spotkaliśmy się z wielką życzliwością i gościnnością, a teraz oczekujemy rewizyty.

[Tutaj kilka zdjęć]

Zajęcia terenowe z geografii w Korycinach

20 września 2017 r. uczniowie klas czwartych wraz z opiekunami M. Sokołowską, B. Misztal oraz M. Zalewską realizowała zajęcia terenowe z geografii w Korycinach w Ziołowym Zakątku.

Oprowadzająca nas pani przewodnik omówiła właściwości roślin występujących w ogrodzie botanicznym. Zobaczyliśmy m. in barszcz Sosnowskiego, niebezpieczną roślinę, która w upalne dni wytwarza olejki eteryczne powodujące poparzenia. Zapoznaliśmy się z procesem technologicznym tłoczenia oleju na zimno z nasion wiesiołka i pestek róży. W Darach Natury zapoznaliśmy się z produkcją herbatek i kawy.

Chociaż aura nie sprzyjała spacerom, wszyscy zadowoleni, z nowym bagażem doświadczeń i wiedzy wróciliśmy do szkoły.

[Zobacz zdjęcia]

opr. tekstu: M. Sokołowska

Akcja "Sprzątanie Świata"

15 września 2017 r. nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata, która odbyła się pod hasłem "Nie ma śmieci są surowce". Głównym jej celem było uświadomienie młodzieży, że w rzeczach, które często wyrzucamy, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetworzony kilkakrotnie.

Koordynatorem akcji w szkole była p. M. Sokołowska, a udział wzięły klasy IVTa, IVTb, IImk/wz, IITb, IIrw z opiekunami: p. Martą Zalewską, Katarzyną Walerian, Ewą Jakimiuk, Katarzyną Bukłaho, Ewą Borowską. Rejony do sprzątania wyznaczył Urząd Miasta w Bielsku Podlaski.

opr. tekstu: M. Sokołowska

Zebranie rodziców 17.09.2017

17 września 2017 r. o godz. 9:00 odbyło się zebranie rodziców (wywiadówka).

Rodziców nieobecnych na zebraniu prosimy o pilny, osobisty kontakt z wychowawcami klas.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

[zobacz zdjęcia]

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Spotkanie organizacyjne kwalifikacyjnego kursu zawodowego "glazurnik" odbędzie się 14 września 2017 r. o godz. 16:00 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek obok szkoły) w sali nr 10.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 4 września o godz. 9:30

Do udziału w uroczystości zapraszamy serdecznie rodziców.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędzie się po uroczystym rozpoczęciu roku szk.

Msze św. w intencji dzieci , młodzieży, nauczycieli i rodziców o godz. 8.oo:

 • w Kościele pw. Matki Bożej z Góry Karmel. Mszę świętą będzie sprawował Ks. Biskup Tadeusz Pikus.
 • w Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zachęcamy do licznego udziału młodzież, rodziców i wychowawców.

wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

tutaj szkolny wykaz podręczników (pdf)

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Trwa przyjmowanie dokumentów kandydatów do klas pierwszych.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

W tym roku kontynujemy cieszące się w ubiegłych latach olbrzymią popularnością i zainteresowaniem, unikatowe w regionie klasy:

 • technik mechanik;
 • technik pojazdów samochodowych;
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Oferujemy także branżową szkołę I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa) kształcącą w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • operator obrabiarek skrawających;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • klasa wielozawodowa.
Zgodnie z wieloletnią tadycją otwieramy też bezpłatne zaoczne szkoły dla dorosłych, w tym KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Więcej informacji...

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

[Tutaj kilka zdjęć]

Turniej tenisowy

W trakcie Dni Bielska Podlaskiego na kortach tenisowych naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa Miasta Bielsk Podlaski w Tenisie Ziemnym o Puchar Starosty Bielskiego dr inż. Sławomira Jerzego Snarskiego. W turnieju brało udział trzynastu uczestników z Bielska Podlaskiego, Siemiatycz i Hajnówki. Mistrzostwa wygrał Wiesław Tichoniuk z Hajnówki, który pokonał w finale Dariusza Adamskiego z Bielska Podlaskiego.

Wyniki półfinałów:
Dariusz Adamski - Charytonow Wojciech 9:1
Andrzej Tichoniuk - Janusz Dębicki 9:1

Wynik finału:
Andrzej Tichoniuk - Adamski Dariusz 6:7, 6:2, Tie-break 10:5

[Zobacz zdjęcia]

Młodzież z Swietłogorska w naszej szkole

W dniach 22-26.05.2017 r. przebywała w Bielsku Podlaskim delegacja młodzieży z Technikum Budowlanego z Świetłogorska (Białoruś).

25.05.2017 r. odwiedziła wraz z opiekunami (nauczycielkami przedmiotów zawodowych) naszą szkołę. Dyrektor szkoły Romuald Margański przyjął gości w auli i zaprezentował szkołę. Wszyscy z zaciekawieniem obejrzeli prezentację z życia szkoły. Następnie cała delegacja wybrała się na wycieczkę po klasach jak również odwiedziła warsztaty szkolne m. in. stację kontroli pojazdów.

Goście z Białorusi byli pod wielkim wrażeniem poziomu nauczania oraz zastosowanych technologii w procesie edukacyjno-zawodowym. Wyrazili nadzieję, że dyrekcja przyjmie zaproszenie na rewizytę do Świetłogorska (miasta partnerskiego Bielska Podlaskiego).

[Zobacz zdjęcia]

Wizytacja ks. bpa Tadeusza Pikusa

[Zobacz zdjęcia]

Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2017

[Tutaj kilka zdjęć]

Targi Edukacyjno - Zawodowe

5 kwietnia 2017 r. o godz. 10 w hali sportowej naszej szkoły odbyły się Targi Edukacyjno Zawodowe "Młodzieżowe Priorytety - Zawodowa Edukacja".

[Tutaj kilka zdjęć]

Konferencja z okazji Narodowego Dnia Życia

24.03.2017r. reprezentacja Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim uczestniczyła w konferencji z okazji Narodowego Dnia Życia odbywającej się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Konferencja przebiegała pod hasłem "Rodzina- tu wszystko się zaczyna, a miłość nigdy się nie kończy".

W czasie konferencji poruszono zagadnienia:

 • od zaniku rodziny do upadku cywilizacji,
 • istnieć, żyć, być kochanym,
 • między ciałem a duszą.

W konferencji uczestniczyli uczniowie kl. II Tb: Adam Ochryciuk, Adrian Piotrowski, Marcin Ostapczuk, Bartłomiej Słomiński pod opieką wych. Wiktora Mikołajuka.

opracowanie tekstu: Wiktor Mikołajuk

Targi Edukacyjno - Zawodowe

5 kwietnia 2017 r. o godz. 10 w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim odbędą się Targi Edukacyjno Zawodowe "Młodzieżowe Priorytety - Zawodowa Edukacja". W trakcie targów zostanie przedstawiona oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego. Warunki pracy i perspektywy zatrudnienia przedstawią lokalne firmy i zakłady pracy. Targi przeznaczone są dla gimnazjalistów i mają na celu pomoc w wyborze szkoły ponagimnazjalnej oraz przygotowanie do świadomego i efektywnego planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Mistrzostwa Powiatu Bielskiego w piłce siatkowej chłopców

20.02.2017r. w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Bielskiego w piłce siatkowej chłopców.

Wyniki meczów:

 • II LO – ZS 4 1:2 (13:25, 25:12, 14:16)
 • ZS 4- ZS 1 0:2 ( 17:25, 22:25)
 • ZS 1-II LO 2:0 (25:17, 25:15)

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – ZS 1 Bielsk Podlaski, II miejsce - ZS 4 Bielsk Podlaski, III miejsce - II LO Bielsk Podlaski

Najlepsi zawodnicy:

ZS 1- Krawczyk Krzysztof, ZS 4 – Drabiuk Łukasz, II LO Piekutin Paweł

[Zobacz zdjęcia]

Rozgrywki II ligi siatkówki chłopców szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego

17.02.2017r. w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim odbył się piąty termin rozgrywek II ligi siatkówki chłopców szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, w którym wzięły udział następujące szkoły:

 • Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
 • Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie

[Zobacz zdjęcia]

DODATKOWE ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEG0

Der Deutschsprachkurs mit Elementen des Berufsdeutsch im Bauwesen wird von der Baufirma Danwood S.A. in Bielsk Podlaski gestiftet.

W naszej szkole od 5 lat prowadzone są dodakowe zajęcia z języka niemieckiego sponsorowane przez bielską firmę budowlaną Danwood. Dla firmy Danwood zależy nie tylko na pozyskaniu naszych uczniów jako dobrych fachowców, ale także jako pracowników znających język niemiecki w stopniu komunikatywnym. Dla tych właśnie osób oferuje się w pierwszej kolejności pracę na budowach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Oferta dodatkowych zajęć z języka niemieckiego skierowana jest przede wszystkim do uczniów klas o profilu budowlanym mających język niemiecki jako obowiązkowy przedmiot w szkole. Celem tych zajęć jest nauka języka niemieckiego z uwzględnieniem elementów języka niemieckiego zawodowego w budownictwie.

W roku szkolnym 2016/17 na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego uczęszcza 33 uczniów. Zajęcia te odbywają się w wymiarze 1 godz tygodniowo. Nauka języka niemieckiego kończy się zdaniem egzaminu pisemnego i otrzymaniem Certyfikatu tzw. Zertifikat Deutsch, będącym dokumentem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego zawodowego w budownictwie.

W ubiegłym roku szkolnym 2015/16 Zertfikat Deutsch otrzymało 17 uczniów technikum budownictwa i 8 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.

opr. tekstu: E. Zieniewicz, nauczycielka jęz. niemieckiego

Zebranie rodziców 12.02.2017

12 lutego 2017 r. o godz. 9:00 zaplanowane jest zebranie rodziców (wywiadówka).

Część ogólna odbędzie się w górnej sali gimnastycznej, a następnie rodzice spotkają się z wychowawcami klas.

Prosimy rodziców o obowiązkowe i punktualne przybycie do szkoły.

Spotkanie opłatkowe 2016

[Zobacz zdjęcia]

UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA SZKOŁY W OBIEKTYWIE TVK HAJNÓWKA

Materiał udostępniony przez Telewizję Kablową Hajnówka S. J.

Turniej I ligi piłki siatkowej dziewcząt województwa podlaskiego

16 grudnia 2016 r. w hali sportowej naszej szkoły odbył się turniej I ligi siatkówki dziewcząt województwa podlaskiego. W zawodach uczestniczyły drużyny z czterech szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Łomży, II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

[Zobacz zdjęcia]

Spotkanie maturzystów z przedstawicielami Politechniki Białostockiej

7 grudnia 2016 roku uczniowie klas czwartych spotkali się z przedstawicielami Wydziału Zarządznia Politechniki Białostockiej. Uczniowie zapoznali się z warunkami studiowania na Politechnice. Poinformowano ich też o możliwości zdobycia indeksu i innych cennych nagród w ogólnopolskim konkursie dla maturzystów "POSTAW NA MILION"

[Tutaj kilka zdjęć]

Spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami

13 grudnia 2016 roku uczniowie klas pierwszych spotkali się z przedstawicielami KPP w Bielsku Podlaskim. Panie Halina Sacharczuk i Sylwia Bagniuk oraz asp. szt. Andrzej Piliszek i st. asp. Sławomir Prystupa wygłosili prelekcję "Opdpowiedzialność prawna osób nieletnich".

[Tutaj kilka zdjęć]

Reforma edukacji

Tutaj znajdziecie informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę.

Turniej II ligi piłki siatkowej chłopców

2 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim odbył się turniej II ligi piłki siatkowej chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. W turnieju wzięły udział 4 drużyny.

Wyniki rozegranych meczów:

 • ZS 1 Bielsk Podl. – II LO BJN Bielsk Podl. 2:0 (25:20, 25:15)
 • ZS 4 Bielsk Podl – ZSR Ostrożany 0:2 (19:25, 23:25)
 • ZS 4 Bielsk Podl. – II LO BJN Bielsk Podl. 0:2 (18:25, 17:25)
 • ZS 1 Bielsk Podl. – ZSR Ostrożany 2:1 (25:16, 23:25, 15:9)

Sędziami prowadzącymi spotkania byli Pani Pisarczyk Emilia oraz Pan Duszkowski Hubert.

opracował: Wiktor Mikołajuk

[Zobacz zdjęcia]

SPOTKANIE Z POLICJĄ – "Nie ufaj bezGRANICznie"

29 listopada 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim uczniowie klas czwartych technikum i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej, razem z nauczycielami p. A. Jabłońską, p. M. Dąbrowską – Bolestą, p. D. Margańską, p. W. Niewińską i p. B. Szymoniuk uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Panie H. Sacharczuk i p. S. Bagniuk oraz sierż. Tomasz Kwiatkowski w ramach kampanii profilaktycznej zapoznali młodzież z akcją "Nie ufaj bezGRANICznie", której celem jest... >>czytaj dalej

opr.: Barbara Szymonuk

[Zobacz kilka zdjęć]

Więcej informacji na stronach KPP Bielsk Podlaski [tutaj] i [tutaj]

Próbny alarm pożarowy

30 listopada 2016 r. odbył się próbny alarm pożarowy. Ewakuacja uczniów i pracowników z budynku szkoły odbyła się szybko i sprawnie, zgodnie z szkolnym planem ewakuacji.

Na zakończenie przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim mł. bryg. Marcin Sawicki spotkał się z uczniami klasy IITs i IIITs i wygłosił prelekcję na temat zagrożeń pożarowych i ich zapobieganiu oraz zapoznał uczniów z celowością i zasadami montażu czujników dymu i czadu.

[Zobacz zdjęcia]

Uroczyste przekazanie nowych pojazdów

21 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym przekazaniu nowych pojazdów policji i straży pożarnej. Dwa policyjne radiowozy oraz wóz strażacki trafiły do bielskich funkcjonariuszy dzięki dofinansowaniu ze środków centralnych oraz samorządowych, w tym z budżetu miasta Bielsk Podlaski.

W uroczystości przekazania pojazdów, która odbyła się przy ratuszu, uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Więcej na stronach: poranny.pl

[Zobacz nasze zdjęcia]

Uczniowie technikum budowlanego na Politechnice Białostockiej

23 listopada 2016 r. uczniowie technikum budowlanego pod opieką nauczycieli uczestniczyli w II konferencji szkoleniowej pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie – wyzwania XXI wieku” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Wysłuchali oni wykładów prowadzonych przez osoby reprezentujące firmy budowlane tj. Unibep, Silikaty-Białystok, Fakro, Pekabex, Cemex oraz PPU Palisander. Prelegenci zaprezentowali nowoczesne technologie stosowane w swoich firmach.

W trakcie przerw uczniowie mogli obejrzeć produkty firm na przygotowanych stoiskach. Była to już druga konferencja szkoleniowa w której braliśmy udział i po raz kolejny mieliśmy okazję prześledzić nowości w branży budowlanej. Po zakończeniu konferencji uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

opr.:Aneta Jabłońska

[Zobacz zdjęcia]

UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA SZKOŁY

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

3 listopada 2016 r. w Białymstoku odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa". Okręgowy Inspektor Pracy pan Marek Aleksiejuk wyróżnił dyplomami szkoły i nauczycieli realizujących program promujący wśród uczniów wiedzę o zagrożeniach zawodowych w miejscu pracy. Jesteśmy jedyną szkołą w mieście, która przystąpiła do programu. Realizacja większości zagadnień miała miejsce na zajęciach bezpieczeństwa pracy prowadzonych przez p. Marię Sokołowską i w CKP podczas zajęć prowadzonych przez p. Zbigniewa Hryniewickiego.

[Przeczytaj więcej]

WYCIECZKA DO SUPRAŚLA

27 października 2016 r. odbyła się wycieczka do Supraśla, w której uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i czwartych technikum. Organizatorem i opiekunem był ks. Mirosław Świderski. Opiekę nad młodzieżą sprawowały również panie Barbara Szymoniuk i Justyna Zawalich.

Pierwszym przystankiem był Sobór św. Mikołaja w Białymstoku – katedra diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz siedziba białostockiej parafii św. Mikołaja.

Ks. Mirosław Świderski odprawił krótkie nabożeństwo w intencji młodzieży, opiekunów i wszystkich nauczycieli ZS NR 1 poczym przedstawił uczestnikom historię świątyni i relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego.

Następnie udaliśmy się do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu.

Na miejscu zwiedziliśmy Muzeum Ikon, gdzie przewodnik bardzo ciekawie opowiedział nam ich historię. Jeden z mnichów oprowadził nas po świątyniach znajdujących się na terenie Monasteru, opowiedział ich historię. Mieliśmy również możliwość zobaczenia głównej krypty, w której został pochowany arcybiskup Miron, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, generał brygady oraz izby pamięci poświęconej jego osobie. Arcybiskup Miron zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Zwieńczeniem wycieczki był wspólny posiłek przygotowany przez mnichów.

Uczestnicy wycieczki wrócili wzbogaceni duchowo, pełni pozytywnych wrażeń i miłych wspomnień.Opr.: Opiekunowie

[Zobacz zdjęcia]

X KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ


03.11.2016 r., w 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego odbył się X Konkurs Pieśni Patriotycznej Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego. Wpisał się on w tradycję naszej szkoły. Honorowy patronat nad Konkursem objął Starosta Bielski - Pan dr inż. Sławomir Jerzy Snarski i ufundował nagrody dla laureatów. O dużym, niezmiennym zainteresowaniu konkursem świadczy fakt, że w rywalizacji uczestniczyło 13 uczniów z 8 szkół powiatu bielskiego.

Młodych artystów oceniało jury w składzie: Pani Elżbieta Bilmin, Pan Bogdan Drozdowski, Pan Henryk Adamiec.

Lista laureatów:

 1. miejsce ex aequo:
  • Magdalena Malisz - II LO im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim - "Mój serdeczny kraj"
  • Sandra Pietrowska - Zespół Szkół im. Ziemi Orlańskiej w Orli - "Taki kraj"
 2. miejsce ex aequo:
  • Julia i Wiktoria Borowik - I LO im. Tadeusz Kościuszki w Bielsku Podlaskim - "To nasz dom",
  • Marta Zawadzka, Anna Zalewska Gimnazjum w Augustowie - "Serce w plecaku"
 3. miejsce:
  • Gabriela Zawadzka - II LO im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim - "Sanitariuszka Małgorzatka",
 1. Wyróżnienie:
  • Aleksandra Łożecka - II LO im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim - "Śpiewka 1920".

Konkurs przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1: Ewa Dębicka, Zbigniew Rzepniewski.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI

W dniach 18 i 25 października 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim uczniowie klas pierwszych naszej szkoły, razem z nauczycielami p. E. Borowską, p. D. Margańską, p. B. Szymoniuk i p. Z. Rzepniewskim, uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Panie Halina Sacharczuk i Sylwia Bagniuk z Wydziału Prewencji, p. Agnieszka Dąbrowska - oficer prasowy, dzielnicowi: mł. asp. Katarzyna Iwaniuk i sierż. Tomasz Kwiatkowski mówili o odpowiedzialności prawnej młodych ludzi. Młodzież dowiedziała się, jakie czyny w świetle prawa mogą być przestępstwem lub przejawem demoralizacji. Jakie środki wychowawcze i poprawcze może stosować sąd wobec nieletnich sprawców czynów karalnych. Prowadzący wyjaśnili, czym jest mediacja i na czym polega taki sposób rozwiązywania konfliktów, w świetle przepisów prawa karnego. Po zakończonej prelekcji edukacyjno-informacyjnej, uczniowie zadawali pytania dotyczące konkretnych zachowań i sytuacji.

opr.: Ewa Borowska

WYJAZD DO ŚNIADOWA

25 października 2016 r. młodzież II klasy zsz (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) i klas III technikum budowlanego wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe do zakładu produkcji bloczków gazobetonowych PREFBET-ŚNIADOWO.

Zwiedziliśmy zakład, w którym mogliśmy przyjrzeć się poszczególnym etapom produkcji: od przygotowania składników mieszanki betonowej do momentu pakowania wyrobów.

Byliśmy też w laboratorium wykonującyn codzienne badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonu.

Wizyta zakończyła się szkoleniem podsumowującym nasz pobyt w zakładzie produkcyjnym.

[Zobacz fotorelację]

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA SZKOŁY 10.11.2016 r.

Program uroczystości:

 • 8:00 - Nabożeństwo w Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 179.
 • 9:00 - Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 61.
 • 10:00 - Uroczysty przemarsz do Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim.
 • 10:30 - Uroczystość w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12 połączona ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.
 • 12:30 - Spotkanie okolicznościowe w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim.

Zaproszenie do orkiestry szkolnej

Przeczytaj więcej ...

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W X KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU BIELSKIEGO

Z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego organizuje X KonkursPieśni Patriotycznej Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego

Honorowy patronat Konkursu obejmuje STAROSTA BIELSKI dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie i pielęgnowanie patriotyzmu,
 • ocalenie od zapomnienia polskich pieśni patriotycznych (legionowych i żołnierskich),
 • uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej młodzieży.

Konkurs odbędzie się dn. 3 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12 (świetlica szkolna).

Więcej informacji

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: Ewa Dębicka, Zbigniew Rzepniewski.
tel. 85 833 26 98
e-mail: zsbielsk@webmedia.com.pl

XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

9 września 2016 r. uczestniczyliśmy w XVI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Poczet sztandarowy z naszej szkoły przeszedł wraz z ok. 300 innymi pocztami z Placu Katyńskiego do Kościoła pw. Ducha Świętego gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji Sybiraków. Następnie odbyła się modlitwa za zmarłych i apel poległych przed Pomnikiem-Grobem Nieznanego Sybiraka.

[Zobacz fotorelację]

opr.: Zbigniew Rzepniewski

ZAJĘCIA TERENOWE Z GEOGRAFII W ZIOŁOWYM ZAKĄTKU W KORYCINACH

21 września 2016 r. młodzież klas maturalnych wraz z opiekunami M. Sokołowską, B. Misztal i M. Zalewską wyjechała na zajęcia terenowe z geografii do Ziołowego Zakątka w Korycinach.

Zwiedziliśmy ogród botaniczny, w którego kolekcji znajduje się około 900 gatunków i odmian roślin użytkowych. Z relacji pani przewodnik dowiedzieliśmy się, że zgromadzono tu rośliny wykorzystywane przez człowieka dawniej i obecnie w kuchni, lecznictwie, barwierstwie, budownictwie, tkactwie oraz w celach ochronnych i magii.

Następnie zwiedziliśmy firmę Dary Natury produkującą mieszanki ziołowe, herbatki, przyprawy, miody, soki, oleje itp. z surowców zebranych w okolicy oraz pochodzących z gospodarstw ekologicznych. Widzieliśmy też tłocznie oleju na zimno.

[Zobacz fotorelację]

ZEBRANIE RODZICÓW 18.09.2016 godz. 9:00

Rodziców, którzy nie byli na zebraniu prosimy o indywidualny kontakt z wychowawcami klas.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko okładzinowych (glazurnik) odbędzie się 15 września 2016 r. o godzinie 16:00 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w sali nr 10.

Obecność obowiązkowa!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/16

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wizyta samorządowców z Poznania w powiecie bielskim

W dniach 13-16 czerwca 2016 r. obyło się spotkanie członków Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu z samorządowcami Powiatu Bielskiego. W trakcie czterodniowego pobytu samorządowcy z Poznania odwiedzili m. in. naszą szkołę. Odwiedzili specjalistyczne pracownie naszej szkoły, warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego, nową halę sportową i kompleks boisk ORLIK 2012.

Więcej na stronach powiatbielski.pl

[Zobacz fotorelację]

MISTRZOSTWA MIASTA BIELSK PODLASKI W TENISIE ZIEMNYM 2016

Podobnie jak w latach poprzednich w trakcie Dni Bielska Podlaskiego na kortach tenisowych naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa Miasta Bielsk Podlaski w Tenisie Ziemnym o Puchar Starosty Bielskiego. Mistrzostwa zgromadziły nie tylko mieszkańców Bielska. Zawody te zdobywają rozgłos w sąsiednich miastach, np. w Białymstoku i Hajnówce. Tegoroczną edycję wygrał Łukasz Kazberuk, pokonując w finale Artura Krasowskiego 6:4, 6:3. Za nimi ex aequo uplasowali się Dariusz Adamski i Maciej Sobolewski.

Więcej na stronach ibielsk.pl

[Zobacz fotorelację]

Konkurs budowlany "MURUJ Z PREFBETEM"

17 maja 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łomży odbyła się VIII edycja konkursu budowlanego "MURUJ Z PREFBETEM".

Celem konkursu było zapoznanie z technologią murowania ścian z bloczków gazobetonowych produkowanych przez sponsora konkursu firmę PREFBET - ŚNIADOWO. W konkursie uczestniczyło siedem szkół z trzech województw (podlaskie, warmińsko- mazurskie, mazowieckie).

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie III klasy Technikum Budowlanego: Mateusz Andrejuk, Damian Malinowski oraz Jakub Stepaniuk. Opiekunem uczniów był wicedyrektor Pan Zbigniew Hryniewicki. Konkurs był doskonałą okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami ze Szkół o profilu budowlanym. Pierwszym etapem konkursu był test wiedzy i umiejętności budowlanych. Największą ilość punktów zdobył uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży.

Następnie uczestnicy rywalizowali w praktycznej części konkursu. Pierwsze miejsce ex equo zajęli: Mateusz Andrejuk, uczeń naszej szkoły oraz uczeń ZSZ Nr 5 w Białymstoku.

Dziękujemy oraz gratulujemy uczniom i nauczycielom naszej szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów.