Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Charakterystyka kierunków i zawodów - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Branżowa szkoła I stopnia

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

Jeśli chcesz szybko zdobyć zawód i zaraz po szkole rozpocząć pracę, pomyśl o branżowej szkole I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa). Nauka w tego typu szkole trwa trzy lata. Najwięcej czasu poświęca się na praktykę, którą zdobywa się w zakładach pracy oraz w centrum kształcenia praktycznego przy szkole. Na koniec szkoły należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Nauka trwa 3 lata.Wykształcenie średnie, maturę i tytuł technika można zdobyć kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Absolwent nabywa kwalifikację zawodową:

BUD.11 - wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowanie systemów suchej zabudowy,
  • wykonywanie robót malarskich,
  • wykonywanie robót tapeciarskich,
  • wykonywanie robót posadzkarskich,
  • wykonywanie robót okładzinowych,
  • inne, związane z podanymi wyżej.

Absolwent kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien charakteryzować się zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością, a także dokładnością przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować też wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.

Możliwe miejsca zatrudnienia:

  • firmy remontowe lub wykonujące roboty wykończeniowe,
  • przedsiębiorstwa budowlane,w szczególności współpracujące z naszą szkołą bielskie firmy DANWOOD, UNIHOUSEUNIBEP,
  • własna firma świadcząca budowlane usługi wykończeniowo remontowe.

Po ukończeniu szkoły absolwent może zdobyć wykształcenie średnie i maturę w zaocznym liceum ogólnokształcącym. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe i tytuł technika można uzyskać na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.